Sekcije

Elektrotehnika Rad sa alatima

Za svakog tko je zainteresiran za rad s rukama. Bilo gradnja 3D printera ili jednostavnog sklopa za detekciju zvuka, elektrotehnička sekcija uvijek pronalazi zabavan način gradnje inovativnih uređaja.

Informatika Rad sa računalom

Kroz igru do učenja i kroz učenje se igrati. To je moto naše računalne radionice. Stvorena za svakoga tko želi doznati više o internetu, programima, office-u ili se jednostavno družiti sa ostalim članovima.

Digitalna fotografija Rad sa fotoaparatom

Vidjeti okolicu i ovjekovjećiti savršenom slikom, težnja je sekcije digitalne fotografije. Otvorena za sve koji su zainteresirani za izlete u prirodu i učenje u isto vrijeme.

Pokretni STEM / 2022

Klub Mladih Tehničara Dankovec sudjeluje u projektu Pokretni STEM 2022/2023.

Tijekom projekta klub će sudjelovati u aktivnostima i predavanjima sa svrhom promocije STEM-a i edukacije predavača. Veselimo se ovom projektu i zahvaljujemo na pozivu za sudjelovanje.

Vidimo se u pokretu!

Više o projektu na „Pokretni STEM“ stranici projekta udruge ORR „Svi smo protiv“:

https://web-orr.com/pokretni-stem/

Dana 30.12.2021. udruga ORR „Svi smo protiv“ u funkciji nositelja projekta, potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.
Projekt „Pokretni STEM“ sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru natječaja Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a.
Ukupna vrijednost projekta je 1.360.018,74 kn, iznos kojega sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (1.156.015,93 kn) i sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (204.002,81kn ).
Provedbom projekta „Pokretni STEM“ povećat će se kompetencije OCD-ova, ali i smanjiti nesrazmjer u dostupnosti programa između razvijenih i slabije razvijenih područja Hrvatske. Provedba projekta utjecat će na povećanje znanja učenika o STEM-u, kao i na razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike i IKT-a.
Partneri:

partneri2

Pokroviteljstvo:

primjer3